Non Existent Center

The non existent Center

Kvarnarps Gård i Eksjö

Den goda missionen i Eksjö

Under våren 2015 bjöd vi in konstnärsgruppen  The non existent Center att ta fram ett nytt verk för Side-Show i Eksjö. Verket som presenterades i oktober 2016 utformades utifrån deras undersökningar och många möten med sig själva, människor och organisationer i Eksjö under det år som de vid flera tillfällen arbetat i Eksjö. Verket, med titeln Den goda missionen i Eksjö! visades under fyra dagar på Kvarnarps Gård utanför Eksjö.

I arbetet med verket intresserade sig The non existent Centers särskilt för olika former av omsorg och viljan att göra gott. Den goda missionen i Eksjö var en interaktiv föreställning där du som besökare bjöds in till att delta i en serie aktiviteter som reflekterade kring olika övertygelser, dilemman och handlingar. Föreställningen tog form som en kvällskurs på Kvarnarps Gård. Under kursen rörde vi oss genom gårdens olika rum och deltog i olika övningar i att lyssna, dela och att vårda.

En mission skulle kunna beskrivas som en serie handlingar som utförs utifrån en stark övertygelse och med ett motiv att göra gott. The non existent Center intresserar sig för handlingar som utförs av den enskilda människan, i det privata, i det ideella och i arbetets tjänst. Verket ville reflektera kring vad som får någon att bli övertygad till handling och vad som gör att vi ibland inte handlar så som vi önskar. Finns det grundläggande goda handlingar som vi kan komma överens om?

Omsorgshandlingar och dess motiv kan se ut på så olika sätt, som att hålla någons hand eller att bevaka någons gräns. Den goda handlingen kan också vändas till sin motsats: omsorgshandling kan bli våldshandling. Våldshandling kan bli räddning.

Den goda missionen i Eksjö spelades under fyra kvällar första veckan i oktober 2016.
Längd:
2 timmar och 30 min
Plats: Kvarnarps Gård, 575 95 Eksjö.

Koncept/regi:The non existent Center (Eric Sjögren, Karin Linderoth och Carl-Oscar Sjögren).
Den goda missionen i Eksjö  producerades av Side-Show i samarbete med Eksjö Museum med stöd av Kulturrådet, Region Jönköpings Län och Eksjö Kommun.

Det förberedande arbetet: installation och repetitioner

Bild 1-5: Repetitionsdagar på Kvarnarps Gård
Bild 6-8: Ljusinstallering och ljustester

Researchprocessen 2015 till 2016

OM The Non Existent Center

The non existent Center i Eksjö december 2015: Eric Sjögren, Karin Linderoth och Carl-Oscar Sjögren

The non existent Center lärde känna Eksjö kommun genom att prata med olika människor ur olika sociala grupper. Deras process kan beskrivas som ett gestaltande forskningsarbete där de ofta startar med att utvärdera sociala strukturer på en ort genom besök på olika platser och i olika verksamheter. Deras verk utgår ofta från grundläggande frågor som till exempel Vad är ett hem? Var känner du dig hemma? Vad behöver du när du känner dig vilsen?

Gruppen är baserad i Göteborg och Ställberg och i verksamhetsledningen ingår elva personer med bakgrund inom kurering, konstproduktion, musik, socialpsykologi, design, regi, koreografi och ljusdesign. I Eksjö arbetade gruppens tre konstnärliga ledare Carl-Oscar Sjögren, Karin Linderoth och Eric Sjögren.

The non existent Center arbetar med verktyg från scenkonst, design och aktivism och tidigare gestaltningar har till exempel tagit form som en gemensam bussresa i Bergslagen tillsammans med publiken, en presskonferens och en kulturkväll i Ställdalen. Personer som involveras i ett projekt under gruppens research är med och formar det slutgiltiga verket.

Hos The non existent Center finns också ett stort engagemang för strukturella frågor inom kulturproduktion. De ifrågasätter för vem konsten är, hur man kan skapa hållbara produktionsformer och hur man kan ”utmana normen för den centraliserade kulturelitismen.” 2014 köpte gruppen gemensamt en nerlagd järngruva i Bergslagen där de har startat ett konstcenter som de planerar att driva till och med år 2070.  De beskriver sin verksamhet där som en interdisciplinär gestaltande samhällsundersökning i avfolkningsbygd, där den kritiska relationen mellan storstad och landsbygd, tillflykt och flykt spelar centrala roller.

www.stallbergsgruva.se

Karin Linderoth (The non existent Center), Pia Löfgren (Eksjö Museum) och Nina Øverli i Eksjö juni, 2015.

Eksjö museum

Side-Shows samarbetspartner i Eksjö var Eksjö museum och museichef Pia Löfgren som bidrog med viktig kunskap om Eksjö idag och förr samt med betydelsefulla kontakter i kommunen. I museet finns salar där man visar samtidskonst och det finns en stor stadshistorisk utställning som visar Eksjös 600-åriga historia. Inom museigården finns också Smålands militärhistoriska museum. Läs mer om museet här.

Eksjö

Eksjö har en lång historia och firade 600 år som stad 2003. Staden har en stor del välbevarade trähus och arkitektur från 1600-talet och framåt i sin stadskärna. 65% av byggnadsbeståndet i den centrala delen är från tiden före 1900 medan motsvarande siffra för Sverige i övrigt är 6%.  I och med den äldre stadskärnan är Eksjö en stor turiststad under sommarhalvåret.

Eksjö blev tidigt en militär- och ämbetsmannastad och redan på 1400-talet var staden en militär övningsplats. Försvarsmakten har länge haft en central roll i staden och Eksjö Garnision är fortfarande kommunens tredje största arbetsgivare. En annan stor arbetsgivare är Höglandssjukhuset i Eksjö som är ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige.  De allra flesta av 16738 invånare arbetar inom vård och omsorg (36%), medan 3% arbetar inom företagstjänster vilket är förhållandevis lite i relation till andra kommuner i regionen. Kommunen har förutom Eksjö stad fem tätorter; Mariannelund, Ingatorp, Hjältevad, Hult och Bruzaholm. Under mandatperioden 2015-2018 leds kommunen av alliansen men socialdemokraterna fick som enskilt parti störst antal röster. Socialdemokraterna och Centern har länge varit kommunens största partier. Läs mer här.