Wochen- Klausur

WochenKlausur

WochenKlausur tillsammans med de boende på Smålandsstenars asylboende där de genomförde sitt projekt, maj 2016.

Under våren 2015 bjöd Side-Show in den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur till Gislaveds Kommun. Gruppen valde att genomföra sitt projekt på Smålandsstenars asylboende. WochenKlausur arbetar genom specifika sociala interventioner för att visa att vissa mänskliga livsvillkor inte nödvändigtvis behöver vara som de är. De skapar research-baserade konstverk som inte tar form som något objekt, utan som en konkret social förändring; det kan vara en ny lokal organisation, nya samarbeten eller nya mötesplatser.

WochenKlausur gav en publik presentation av sitt projekt på Jönköpings läns museum, Jönköping onsdag den 26 oktober, 2016, under rubriken ART TALKS: När konst blir social intervention/WochenKlausur.

Bilder från när projektet färdigställts med exempel på den nya trädgården, entrén och porträttväggen samt från invigningen som firades med öppet hus.

Det förberedande arbetet: installation och byggnation

Bilder från arbetet med att göra om asylboendet tillsammans. Här planerar, diskuterar, syr, målar, byggar och planterar man . Materialet skaffades genom lokal spons, donation och återbruk.

Om projektet

I juni 2015 kom två av WochenKlausurs grundare, Martina Reuter och Wolfgang Zinggi, till Gislaved för gruppens första researchbesök. WochenKlausur har en tydlig framarbetad metod efter att ha arbetat med liknande projekt i mer än 20 år, som innebär att medlemmar i gruppens kärngrupp inleder researchen och senare tas beslutet om vilka inom gruppen är bäst lämpad att genomföra projektet. Vid gruppens andra researchbesök i Gislaved som var i oktober 2015 deltog Manfred Rainer, Hannah Oellinger, Lena Skrabs och Lisz Hirn. När en färdig projektidé framarbetats sattes den färdiga projektgruppen, vilka blev Manfred Rainer, Denizhan Sezer, Hannah Oellinger och Stefan Wirnsperger.

Under fyra veckor i april och maj 2016 har gruppen arbetat på Smålandsstenars asylboende. WochenKlausur arbetar utifrån att definera ett konkret problem som kan åtgärdas inom förutsättningarna som curatorerna ger dem. Under deras researchperiod i oktober 2015 var kanske den tid som situationen för nyanlända runt om Europa var som mest akut. Migrationsverket satte upp tältläger och mediala röster pratade om krisen i mottagandet av de nyanlända. WochenKlausur återvände till Wien med ett flertal idéer som alla kretsade kring integrationsfrågor. Efter ytterligare research valde de att arbeta med ett problem de såg skedde vid den snabba uppstarten av ankomstboenden och asylboenden – att byggnaderna inte alls var anpassade för att människor nu skulle bo i dem under längre tid i och med att dagens asylprocess tar lång tid.

Som världen ser ut i dag lever allt flera människor i osäkerhet och i temporära boenden, där man inte kan etablera sig, utan istället uppehåller sig i väntan i längre perioder. Många nya asylboenden har öppnat under kort tid, i byggnader som inte är anpassade för de olika behov som de som flyttar in har. Projektidén var att tillsammans med de asylsökande på Smålandsstenars asylboende definiera vad som kunde ändras i deras dagliga miljö och sedan med gemensamma insatser förändra det gamla hotellet till en mer trivsam plats som bättre kan tjäna sitt nuvarande syfte och tillhöra de som bor där. Genom projektet har WochenKlausur velat möjliggöra ett avbrott i den maktlöshet som asylansökanprocessens väntan innebär och skapa förutsättningar till känslor av ägande, delaktighet och kontroll i den rådande situationen samt att etablera mer kontakter i samhället för de boende.

När möjliga åtgärder definierats tog WochenKlausur kontakt med många lokala företag för att fråga om de ville bidra med material. Syftet var också att genom dessa gåvor etablera ett lokalt engagemang och förhoppningsvis ett längre samarbete med de boende. Responsen blev mycket positiv från företag och allmänhet: det har donerats byggmaterial, tyger, växter och trädgårdsmaterial.

De boende har bidragit med sitt kunnande och sina erfarenheter: efter omröstningar av motiv och färger har tre skräddare och sytt nya flaggor för byggnaden och klätt om alla soffor och stolar. Alla som velat har målat, skrapat, slipat, lagt nytt golv, byggt en uteplats av träpallar med mera.  Ett äldre par med gröna fingrar tog ansvaret för planteringen på uteplatsen tillsammans med Smålandsstenarsbon Birgitta, en tidigare journalist som kommer förbi och hjälper till även framöver.

I mitten av maj avslutades WochenKlausurs arbete på asylboendet och det firades genom ett Öppet Hus för allmänheten. Responsen var över förväntan och många nyfikna kom förbi under dagen för att se de stora förändringarna i huset och träffa de boende, personal och konstnärerna.

Researchprocessen 2015 till 2016

Bilder från reserachperiod nummer 2 i oktober 2015 då WochenKlausurs medlemmar Manfred Rainer, Hannah Oellinger, Lena Skrabs och Lisz Hirn var i Gislaved. Jonas Nilsson på Gislaveds Konsthall ordnade så att WochenKlausur hade tillgång till turistkontoret på torget som sin arbetslokal.  Under denna vecka hade gruppen över 80 möten med olika personer i Gislaved. En central person för projektets senare riktning blev Amra Salihovic, utvecklingsledare på Gislaved kommun (bild 1).

Bilder från researchbesök nr 1,  juni 2015 som gjordes av WochenKlausurs grundare Martina Reuter och Wolfgang Zinggi. Tillsammans med Mike Bode får vi en introduktion till kommunen av kulturchef Magnus Jonsson och kommunalråd Niclas Palmgren. Vi besöker den tidigare gummifabrikens museum, tittar på Continentals gamla fabrikslokaler och får omvisning på Konstfabriken av konstnären Alexandra Bunde.

WochenKlausur i Gislaved: Hannah Oellinger, Stefan Wirnsperger, Denizhan Sezer och Manfred Rainer, april 2016

Mer om WochenKlausur

På inbjudan från olika institutioner, utvecklar WochenKlausur konkreta förslag som syftar till små, men effektiva förbättringar av sociopolitiska brister. I det de översätter dessa förslag till handling, kan konstnärlig kreativitet inte längre ses bara som en formell handling, utan som en intervention i samhället. 39 projekt har genomförts sedan 1993.

Exempel:

Wien (A) | Secession | 1993 | 11 veckor | Sjukvård för hemlösa | WochenKlausurs första projekt lyckades göra sjukvården tillgänglig för hemlösa. Sedan dess har en mobil klinik gett mer än 700 behandlingar per månad, gratis för patienterna.

Salzburg (A) | 1996 | Salzburger Kunstverein | 8 veckor | Bättre villkor i Deportations center | WochenKlausur etablerade en samordnande myndighet som ger socialt och rättsligt stöd till människor utan papper fängslade på Salzburgs polis- och interneringscenter.

Fukuoka (J) | Museum och Stads Projekt | 1999/2000 | 12 veckor | Byrå för projektbaserad undervisning | För att främja de praktiska aspekterna vid att lära, grundades en icke vinstdrivande organisation som erbjuder ett brett utbud av “learning by doing” projekt till olika skolor i Kyushu. Organisationen är fortfarande aktiv.

 

Limerick (IRL) | EV + A och Daghdha Dance Company | 2006 | 4 veckor | En biograf curerad av invandrare | WochenKlausur inledde den så kallade “Belltable Open”, en gratis biograf där programmet sammanställs av invandrargrupper och irländska minoriteter som bor i Limerick.

Kivalina (USA) | Alaska Design Forum | 2012 | 12 veckor | Problemlösning genom nätverksbyggande | Invånarna på ön Kivalina i Alaska lever under hot av erosion som orsakas av klimatförändringar, utan rinnande vatten eller ordentlig avfallshantering. För att hantera dessa och andra frågor och implementera lösningar (t ex. ett alternativt vattensystem) sattes invånare i kontakt med experter från hela världen.

Köln (DE) | Kulturavdelningen Köln | 2013 | 5 veckor | Grannskapsinitiativ | Ett tillfälligt projektkontor öppnades för att samarbeta med invånarna om att skapa förslag till förbättring för områdets byggda och sociala miljö.

Gislaveds konsthall

I Gislaved var Gislaveds konsthall och curator Jonas Nilsson Side-Shows samarbetspartner. Konsthallen fungerade både som ambassadör och resurscenter för projektet och bidrog med viktiga kontakter och lokal kunskap. Gislaveds konsthall är en mötesplats med bildkonsten i centrum som visar både svensk och internationell samtidskonst. Här kan man ta del föreläsningar och en öppen bildverkstad för barn och vuxna. Läs mer om Gislaveds konsthall här.

Gislaved

Gislaved är en tätort med runt 10 000 invånare, som ligger i Gislaveds kommun med ca 30 000 invånare. I Gislaved tätort ökar befolkningen något, medan i kommunen sjunker den med omkring 100 personer per år. Gislaved har byggt en del av sin identitet på att vara en del av Gnosjöregionen, som karaktäriseras av entreprenörskap och småföretagande. Tillverkningsindustrin har starkt präglat orten, och Gislaveds Gummifabrik som etablerades 1895, har varit dominerande till den lades ner 2002. I Gislaveds kommun jobbar fortfarande ett stort antal män i gummi-, plast- och metallindustrin, medan många kvinnor jobbar inom vård och omsorg.

När kommunen nu utvecklar orten framhävs kulturen i dess profil och det har satsats stort på ”Mötesplats Gisle” – ett nytt kultur- och aktivitetshus i Gisleparken. Musikskolan har länge haft en stark närvaro, den har runt 900 elever. Kulturen hittar även nya platser genom egeninitiativ och i en av industrilokalerna som tidigare hört till gummifabriken har en lokal konstnärsförening etablerat konstnärsateljéer och börjat bruka lokalerna som utställningsyta.  I Gislaved finns också ett unikt industrimuseum som förmedlar industriens historik och visar föremål från Gislaveds historia som tillverkningsort.