Osynliga teatern

Osynliga Teatern

‘We all start as strangers’ ägde rum i den tidigare stolfabriken i Nässjö.

WE ALL START AS STRANGERS

Under våren 2015 bjöd vi in konstnärsduon Osynliga Teatern till att skapa ett nytt verk specifikt för Nässjö. Verket,  ‘We all start as strangers’,  var en interaktiv ljud – och teaterupplevelse som utvecklades tillsammans med invånare i kommunen och där elever från Nässjö Kulturskola medverkade. ‘We all start as strangers’,  visades på”Pinnen” i Nässjö visades under 2 dagar i oktober 2016.

Publiken fick följa med på en resa genom “Pinnen”, den tidigare stolfabriken i Nässjö, en viktig plats i Nässjös förflutna som möbelindustristad. Idag används byggnaden till flera olika ändamål, och dess avsaknad av en entydig identitet öppnar upp platsen för oväntade möjligheter. I den tidigare fabrikens olika rum fick publiken uppleva publiken en värld av olika minnen och berättelser. Föreställningen var en ljud- och teaterupplevelse där publiken fick  instruktioner i hörlurar samt från föreställningens medverkande.

’We all start as strangers’ handlade om de berättelser vi alla bär med oss på olika sätt genom livet. Verket ville erbjuda dig en chans att ta del av erfarenheter ur liv som finns vid sidan av ditt eget, men som du kanske inte känner till, och samtidigt uppleva dina egna minnen från ett nytt perspektiv.

Installationsbilder från verket ‘We all start as strangers’ med medverkande Sonia AlAsni, Felix Martinsson och Mohamad Nouri. Caféet vid utgången organiserades av nätverket Tillsammans Nässjö och Sandra Sandin-Lindqvist.

We all start as strangers spelades  14/10 och 15/10, 2016

Mellan kl 13 och 18 dessa dagar släpptes publiken in en och en i verket var 5e minut.
Föreställningslängden var ca 25 min.

Plats Pinnen, Fabriksgatan 4, Nässjö.
Koncept/regi/koreografi: OSYNLIGA TEATERN (Tomas Rajnai, Jens Nielsen)
Scenografi: Annika Tosti
Medverkande:  Sonia AlAsni, Felix Martinsson, Mohamad Nouri, samt elever från Nässjö Kulturskolas teatergrupp. 

We all start as strangers producerades av Side-Show i samarbete med Nässjö Konsthall. Projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet, Region Jönköpings Län och Nässjö Kommun.

 

Det förberedande arbetet: installation och repetitioner

Bilder från förberedelser och uppbygnad av verket: Scenograf Annika Tosti skapar olika miljöer i fabriken, Anders Källén från Röda Korsen i Nässjö bidrar med möbler till caféet, barn från Nässjö Kulturskolas teatergrupp (med lärare Eva Petterson Görs) tränar på rollen som ledsagare, och verket analyseras och diskuteras i processen med medskapare och medverkande Mohamad Nouri, Sonia AlAsni och Felix Martinsson.

Researchprocessen 2015 till 2016

Under 2015 -16 gjorde Osynliga Teatern flera reserachbesök i Nässjö. Här är bilder från olika möten på plats bl.a med Anders Källén från Röda Korset, Stina Granberg, planerings och utvecklingschef i Nässjö kommun, konsthallschef Lennart Alves och besök på kontorsmuseet Nässjö, samt Emåns Ekomuseum, Bodafors. Osynliga Teatern tittade även på olika lokaler, bl.a den gamla pinnstolfabriken i Nässjö som skulle bli platsen där verket kom till att äga rum.

Osynliga Teatern besökte Nässjö för första gången i oktober 2015 och inledde då arbetet med att skapa ett nytt verk specifikt för staden. Framförallt lät de sina många möten med människor som lever i Nässjö att ge form åt verket. I utformandet  av ’We all start as strangers’  samarbetade Osynliga Teatern med tre medskapare, antingen födda i Nässjö eller nyanlända som gjort Nässjö till sitt hem. Dessa medskapare gav form åt upplevelsen som erbjöds besökarna.

Osynliga Teatern: Jens Nielsen och Tomas Rajnai

Om Osynliga Teatern:

Tomas Rajnai och Jens Nielsen grundade Osynliga Teatern 2012 medan de gick radiolinjen på Stockholms Dramatiska Högskola. Som Osynliga Teatern producerar de tvärdisciplinära, platsspecifika utställningar och konstverk. Ambitionen är att inspirera besökare till att skapa nya personliga relationer till arkitektur och till sin omgivning.

Deras verk är ofta ljudverk som utgår från människors enskilda öden för att skapa olika berättelser om en plats. Osynliga Teatern producerar situationer där varje besökare uppmuntras till en nyfikenhet att utforska en historia utifrån sina egna erfarenheter. Verken uppmanar besökaren att kliva in i en värld där verklighet, det upplevda och det imaginära förs ihop.

Osynliga Teaterns verk har visats på Färgfabriken, Stockholm (2015), Weld, Stockholm (2015), Reykjavik Arts Festival (2015), Copenhagen International Theatre Festival / Metropolis (2015), Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm (2014 och 2013). Under det senaste året, förutom att utveckla verket ‘We all start as strangers’ för Side-Show, har de skapat ett nytt verk ‘Det levda baklänges,’ som hade premiär på Dramaten i Stockholm den 1 okt 2016. Samtidigt har de också utvecklat ett nytt projekt i samarbete med Västmanlands Teater och Sveriges Radio.

www.osynligateatern.se

Jens Nielsen och Tomas Rajnai från Osynliga Teatern med Lennart Alves på Nässjö konsthall

Nässjö konsthall

Nässjö konsthall med konsthallsansvarig Lennart Alves var Side-shows samarbetspartner i Nässjö. De bidrog med sin lokalkännedom; sina kontakter med lokala organisationer, individer och lokal publik, samt ge extra stöd och resurser åt produktionen. Nässjö konsthall är en kommunal konsthall som visar utställningar med svenska och internationella konstnärer.  Utöver deras utställningar finns ett brett programutbud med konstnärssamtal, kulturkvällar, föreläsningar, konserter och workshops. Läs mer om Nässjö konsthall här.

Nässjö

Nässjö stads identitet och ekonomi är nära sammankopplad med järnvägen. 1864 var ett viktigt år för Nässjö då beslutet togs att Södra stambanan skulle dras genom orten och sedan dess har staden varit känd som en stor järnvägsknut. 1892 härjade en eldsvåda i norra och västra delen av Nässjö och 1/3 av samhället brann ned. Nässjö är idag den enda platsen i Sverige där järnvägar från sex olika håll strålar samman med person- och godstrafik på samtliga banor. Förutom SJ och Trafikverket finns en stor mängd trä- och verkstadsindustrier i staden som stora arbetsgivare. I Nässjö kommun bor drygt 30 000 invånare och av dessa bor cirka 17 100 i Nässjö stad. Under 2015 växte befolkningen i Nässjö med 320 personer. 

I Nässjö kommun jobbar de allra flesta i tillverknings- och utvinningsindustrin (20%), inom vård och omsorg (18%) samt handel (12%). Inom kultur- och fritidsförvaltningens väggar i Kulturhuset Pigalle ryms bibliotek, konsthall, ungdomsgård, samt lokaler för scenkonst. Kulturskolan inom barn- och utbildningsförvaltningen finns även i samma hus.